کد مطلب: 55942 تعداد بازدید: ۱۷۳

برنامه تحصیلی نیمسال دوم96-97

برنامه تحصیلی نیمسال دوم96-97

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۸:۴۵
برنامه تحصیلی نیمسال دوم 96-97

پایه اول تمام وقت(5104)

 

ایام هفته

9-7:30

10:45-9:15

12:30-11

شنبه

تجوید

اخلاق عمومی

فرهنگی

پژوهش

خانم عمویی

یکشنبه

امتحان هفتگی

مباحثه

نحو1

منیه المرید

خانم توسلی

حاج آقا موسوی

دوشنبه

مباحثه

صرف2

انسان شناسی

احکام2

خانم لطفی

خانم ذوقی

خانم رشوندی

سه شنبه

ترجمه و مفاهیم1

اخلاق2

مباحثه

نحو1

خانم توسلی

خانم عبدحسینی

خانم توسلی

چهارشنبه

صرف2

احکام2

تاریخ2

خانم لطفی

خانم رشوندی

خانم موسوی

 

 

ایام هفته

9-7:30

10:45-9:15

12:30-11

شنبه

مباحثه

اخلاق عمومی

فرهنگی

منطق1

خانم لطفی

یکشنبه

امتحان هفتگی

منطق1

منیه المرید

نحوعالی1

خانم لطفی

خانم طیبی راد

خانم توسلی

دوشنبه

روش تدریس

پژوهش

عقاید استدلالی2

خانم رشوندی

خانم ذوقی

سه شنبه

اخلاق4

مباحثه

نحوعالی1

فقه غیراستدلالی (غیرحضوری)

خانم عبدحسینی

خانم توسلی

خانم حبیبی- مشترک با پاره وقت

چهارشنبه

تجزیه و ترکیب1

روش سخنرانی2

عقاید2

خانم توسلی

خانم موسوی

خانم ذوقی

               
 

پایه دوم تمام وقت(5103)

 

پایه پنجم تمام وقت(5101)

ایام هفته

9-7:30

10:45-9:15

12:30-11

شنبه

فلسفه2

اخلاق عمومی

فرهنگی

تحقیق پایانی

مباحثه

خانم لطفی

یکشنبه

امتحان هفتگی

مباحثه

فلسفه2

مباحثه

خانم لطفی

دوشنبه

زن در اسلام2

فقه استدلالی4

اصول فقه4

خانم ذوقی

خانم رشوندی

خانم فیروزی

سه شنبه

تحقیق پایانی

مباحثه

پژوهش

اصول فقه4

خانم فیروزی

چهارشنبه

مسائل جدید کلامی

مباحثه

فقه استدلالی4

خانم ذوقی

خانم رشوندی