کد مطلب: 86896 تعداد بازدید: ۳۱

کرسی آزاد اندیشی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع مدگرایی طلاب

چهارشنبه ۴ دى ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۸:۴۵
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع مدگرایی طلاب در حوزه علمیه زینبیه با ارائه طلاب حوزه زینبیه و استاد داوری سرکارخانم آیتی استاد حوزه علمیه.

مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

مد واژه ای است فرانسوی به معنای اسلوب،شیوه،عادت مد در اصلاح؛گرایشی است فرهنگی که گروهی از افراد جامعه آن را میپذیرند که این گرایش وارد فرهنگ جوامع دیگر شده و ماندگار نیست.
گستره مد؛به اندازه گستره زندگی انسان است و میتواند در نحوه پوشش،تربیت،محیط آرایی تأثیر بگذارد.
پیشینه تاریخی و زمینه مدگرایی به دوره پادشاهان قاجار و پهلوی و دانشجویان که به کشورهای اروپایی سفر کردند،برمیگردد.
مدگرایی در طلاب
طلاب با مد جامعه پیش نمیروند بلکه آنها مد مختص به خود را دارند که با توجه به شءونات طلبگی دارای ضوابط و نظام است.
اگر قرار است مدگرایی تأثیرگذاری مثبتی برجامعه داشته باشد باید مناسب با هویت ایرانی و اسلامی جامعه باشد.
طبق فرمایش حضرت آیت الله خامنه ای که در بیانه ای فرمودند:
این حرف اشتباه نشود با این که بنده با مد و تنوع و تحول در روش های زندگی مخالم،نخیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد،اگر از روی چشم و هم چشمی رقابت های کودکانه نباشد عیبی ندارد،اما مواظب باشید قبله نمای مدگرایی غربی نباشد.
اگر مدیست های اروپا و آمریکا در مجلاتی که مدهارا مطرح میکنند فلان لباس را برای مردان یا زنان خودشان ترسیم کردند،آیا ما باید اینجا در همدان تهران یا در مشهد آن را تقلید کنیم؟
این بد است.خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید